Archív

Zasadnutie Výboru Rady slovenských vedeckých spoločností (2015)

Zápisnica

Konferencia Rady slovenských vedeckých spoločností pri SAV s názvom “Úloha vedeckých spoločností v období organizačných zmien SAV” (2015)

Zápisnica

Správa Rady slovenských vedeckých spoločností (2014)

Správa

Valné zhromaždenie Rady slovenských vedeckých spoločností (2014)

Program

Zápisnica

Správa výboru

Správa RK

Uznesenia

Valné zhromaždenie Rady slovenských vedeckých spoločností (2011)

Dokumenty z rokov 2009 a 2010