ADVENTNÝ BENEFIČNÝ KONCERT pre resocializačné zariadenie RESOTY Antona Srholca

P O Z V Á N K A

Milé dámy, vážení páni, kolegyne a kolegovia, priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na virtuálny

ADVENTNÝ BENEFIČNÝ KONCERT

pre resocializačné zariadenie RESOTY Antona Srholca

v sobotu dňa 19. 12. 2020 od 17,00 h. bude

na webovej adrese www.svu.sav.sk, kde bude možné sledovať program v premiére

a následne v archíve

V programe koncertu sa Vám predstavia talentovaní žiaci a študenti vybraných bratislavských základných umeleckých škôl a mladí umelci zo Slovenska.

.

Dobrovoľný  dar pre RESOTY je možné poslať na číslo bankového účtu resocializačného zariadenia:

IBAN: SK52 0200 0000 0001 3273 7012 

údaje o prijímateľovi: RESOTY – Resocializačná komunita Antona Srholca, Adresa: Pri Trati 13, 82106 Bratislava

Právna forma: občianske združenie, IČO: 17313457, BIC: SUBASKBX

Tešíme sa na vzájomné virtuálne spojenie a spoločnú spomienku na pátra Antona Srholca, zakladateľa „útulku pre bezdomovcov“ Resoty.

za SVU Bratislava: Eva Hanušovská, Mária Slaninová,

za  Resoty: Marta Bariak Košíková a sr. Rita Carberry