Poslanie

  • Rada slovenských vedeckých spoločností združuje vedecké spoločnosti v SR, v súčasnosti 56
  • Sídlom Rady slovenských vedeckých spoločností je Bratislava
  • Koordinuje a všestranne podporuje činnosť vedeckých spoločností a napomáha ich optimálnemu rozvoju
  • Zabezpečuje spracovanie materiálov na rokovanie orgánov SAV o otázkach, ktoré sa týkajú vedeckých spoločností

Nové číslo bankového účtu

Od 4.7.2014 má Rada slovenských vedeckých spoločností nové číslo účtu:

IBAN: SK32 8330 0000 0021 0061 8034
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

č.ú.: 2100618034 / 8330

Prosíme Vás, aby ste uhrádzali všetky ďalšie platby na tento nový účet!

Brožúra “Vedecké spoločnosti na Slovensku v roku 2013” (vo formáte PDF)
Stiahnite si brožúru Vedecké spoločnosti na Slovensku v roku 2013 (15. mája 2013)