Kontakty

 

Bankové spojenie

IBAN: SK32 8330 0000 0021 0061 8034
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

 

Výkonný výbor

 

1. oddelenie (Vedy o Zemi a vesmíre, Matematicko-fyzikálne vedy, Technické vedy)

prof. Ing. Július Cirák, CSc. (Slovenská fyzikálna spoločnosť)

RNDr. Ladislav Hric, CSc. (Slovenská astronomická spoločnosť)

 

2. oddelenie (Lekárske vedy,  Biologické a chemické vedy, Poľnohospodárske a veterinárne vedy)

prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy)

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (Slovenská chemická spoločnosť) – predseda RSVS

 

3. oddelenie (Vedy o dejinách, Vedy o človeku a spoločnosti, Vedy o kultúre a umení)

PhDr. Radoslav Štefančík, MPol, PhD. (Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku) – podpredseda RSVS

Mgr. Andrea Javorská, PhD. (Slovenské filozofické združenie) – hospodárka RSVS

 

Komisia SAV:

RNDr. Miroslav Morovics, CSc.

 

Revízna komisia:

doc. RNDr. Jaroslav Staníček, CSc. (Slovenská fyzikálna spoločnosť)

doc. RNDr. Martin Kalina, CSc. (Jednota slovenských matematikov a fyzikov)

 

Web:

RNDr. Michal Procházka, PhD. (prochazkovci.sk)

 

Náhradník VV:

prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. (Slovenská archeologická spoločnosť)