Členovia

 

Vedy o Zemi a vesmíre

Slovenská meteorologická spoločnosť

Matematicko-fyzikálne vedy a informatika

Technické vedy

Slovenská dopravná spoločnosť

Lekárske vedy

Slovenská histo a cytochemická spoločnosť

Biologické a chemické vedy

Slovenská biologická spoločnosť

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy

Vedy o dejinách

Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska

Vedy o človeku a spoločnosti

Slovenská kriminologická spoločnosť
Slovenská literárnovedná spoločnosť
Slovenská teatrologická spoločnosť
Slovenské združenie pre politické vedy