Členovia

 

Vedy o Zemi a vesmíre

Matematicko-fyzikálne vedy a informatika

Technické vedy

Lekárske vedy

Biologické a chemické vedy

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

Vedy o dejinách

Vedy o človeku a spoločnosti